2020 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

Muhasebe

2020 Yılı e-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri

Güncel hali ile 2020 yılı e-Defter berat yükleme takvimi.

Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defterlerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalı ve bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

E-DEFTER SÜRE UZATIMI: “e-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2020 yılı e-Defter Yükleme Takvimi

e-Defter Dönemi Berat Yükleme Son Günü
(Aylık Yükleme Tercihi)
Berat Yükleme Son Günü
(3’er Aylık Yükleme Tercihi)
2019 Aralık Ayı 01.06.2020 Pazartesi Günü 2020 Yılında devreye alındı.
2020 Ocak Ayı 01.06.2020 Pazartesi Günü 19.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Şubat Ayı 19.06.2020 Pazartesi Günü 19.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Mart Ayı 30.06.2020 Salı Günü 19.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Nisan Ayı 31.07.2020 Cuma Günü 31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Mayıs Ayı 31.08.2020 Pazartesi Günü 31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Haziran Ayı 30.09.2020 Çarşamba Günü 31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Temmuz Ayı 02.11.2020 Pazartesi Günü 30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Ağustos Ayı 30.11.2020 Pazartesi Günü 30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Eylül Ayı 31.12.2020 Perşembe Günü 30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Ekim Ayı 01.02.2021 Pazartesi Günü 01.03.2021 Pazartesi Günü
2020 Kasım Ayı 01.03.2021 Pazartesi Günü 01.03.2021 Pazartesi Günü
2020 Aralık Ayı 30.04.2021 Cuma Günü 01.03.2021 Pazartesi Günü

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesinde; “…Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter…..” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda ki tablo ; e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresini göstermektedir. Kurumlar Vergisi Mükellefleri olan Tüzel Kişileri kapsamaktadır.

Paylaş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir