Esnaf muaflığında stopaj oranları:

Haberler Muhasebe Vergi

Esnaf muaflığında stopaj oranları:

  • Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2,
  • Hurda mal alımları için %2,
  • Diğer mal alımları için %5,
  • Diğer hizmet alımları için %10.

Paylaş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir