Senet Ne Zaman Protesto Olur?

Muhasebe Vergi

Senet Ne Zaman Protesto Olur?

Senetteki Kişilerin Sorumlulukları

Bonodaki (Senetteki) kişiler, birinci derecede ve ikinci derecede sorumlu olanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Birinci derecede sorumlu olanlar, asıl borçlulardır ve bunlardan senedin vadesi geldiğinde ödeme istenebilir. İkinci derecede sorumlu olanlara müracaat borçluları denir ve bunlardan ancak senet vadesinde ödenmediği takdirde ödeme istenebilir. Aval veren, kimin için aval vermişse tıpkı onun gibi sorumlu olduğundan, aval verdiği kişiye göre, birinci derecede ya da ikinci derecede sorumlu olabilir.

Hamil müracaat borçlularının tümüne karşı birlikte dava açabileceği gibi, bunların içinden herhangi birine karşı tek başına da dava açabilir. Sorumlulardan biri aleyhine dava açılması diğerlerine karşı dava hakkını düşürmez.

Senette Ödeme

Ödeme için ibraz edilmeli

Hamilin, bonoyu (senedi) ödeme gününde ya da onu izleyen iki işgünü içinde ödenmek üzere borçlunun ticari ikametgâhında, böyle bir yeri yoksa meskeninde borçluya ibrazı zorunludur.

Başvuru Hakkını Kullanabilme Koşulu (Protesto)

Ödememe Protestosu: Senet, borçluya ticaret yerinde, yoksa meskeninde ödeme için sunulduğu halde ödenmemişse noter tarafından ödememe protestosu çekilir.

Protesto Süresi (Senet ne zaman protesto ettirilir): Vadesi kesin olarak belli olan senetlerde, ödememe protestosunun ödeme gününü izleyen iki iş günü içinde çekilmesi gerekir. Ödeme günü ile vade günü genellikle aynı gündür. Ancak vade bir tatil gününe rastlıyorsa ödeme günü vadeyi izleyen ilk iş günüdür.

Protesto Sonuçları: Ödememe protestosunun çekilmesinin sonucu, hamilin ikinci derecede senet sorumlularına başvuru hakkını kullanabilmesidir.

Protesto işlemi, bayram, yılbaşı vb. tatillerin araya girmemesi koşuluyla ödeme gününe göre aşağıdaki şekilde yerine getirilir.

  • Ödeme günü Perşembe ise, protesto günü Pazartesi,
  • Ödeme günü Cuma ise, protesto günü Salı,
  • Ödeme günü Cumartesi ya da pazar ise, protesto günü Çarşamba günüdür.

Noter protesto masrafı her yıl değişmekte olup güncel olarak en yakın noterden masrafları öğrenebilirsiniz.

Senette İhtar

Hamil bonoyu senedi bankaya protestolu veya protestosuz olarak tahsile verebilir. Senette ihtar, protesto ettirilme unutuldu ise veya protestosuz ibraz edildi ise, senet borçlusuna ihtarname çekilebilir. İhtar içerik olarak protestonun aynı olup protesto ile ihtar arasındaki fark; protestoda hamilin asıl borçlu ve tüm cirantalara başvuru hakkı var iken ihtar gönderilmiş olmasının ikinci derece borçlulara hiç bir hukuki tahakkuku bulunmamaktadır.

İkinci derecede borçlulara dava için senedi protesto ettirmek gerekmektedir.

Paylaş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir