SGK İşten Çıkış Kodları

Muhasebe

SGK İşten Çıkış Kodları

Kodu

İşten Çıkış Nedeni

Kodu

İşten Çıkış Nedeni

01

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

20

Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)

02

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

21

Statü değişikliği

 

03

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

22

Diğer nedenler

04

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

23

 

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

05

 

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

24

 

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

08

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

25

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

09

Malulen emeklilik nedeniyle

26

 

Disiplin kurulu kararı ile fesih

10

Ölüm

27

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

11

İş kazası sonucu ölüm

28

 

İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

12

 

Askerlik

29

İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

13

Kadın işçinin evlenmesi

30

Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)

14

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

31

Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

15

 

Toplu işçi çıkarma

32

4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

16

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

33

 

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

17

 

İşyerinin kapanması

34

İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

18

 

İşin sona ermesi

36

 KHK ile işyerinin kapatılması

19

Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır)

37

KHK ile kamu görevinden çıkarma

38

Doğum nedeniyle ayrılma

39

696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

40

696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış

41

Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler

Paylaş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir