Stopaj nedir? Nasıl hesaplanır?

Haberler Muhasebe Vergi

Stopaj nedir? Nasıl hesaplanır?

Stopaj aslen bir vergileme şekli olarak; gelir ya da  Kurumlar vergisine tabi kazançlara uygulanır. En kapsamlı hali ile “gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanç tutarının işverenler veya vergi tevkifatı yapmaya sorumlu olan kişiler tarafından, ödeme esnasında, kanunlarda belirtilen oranlara göre ödeme tutarının bir kısmının korunarak, vergi dairesine iş yapan adına peşin olarak yatırılması” şeklinde ifade edilebilir.

Stopaj ne zaman ödenir?

Stopaj vergisi, Gelir İdare Başkanlığı tarafından belirlenen takvimdeki gelir veya kurumlar vergisine göre iki taksit olarak ödenebilir. Kira stopaj hesaplamaları her yıl mart ayında beyan edilirken, gelir vergisi kapsamındaki ödemesi ile mart ve temmuz aylarında yapılır.

Hangi ödemelerde stopaj kesilmesi gerekir?

Hangi gelirler üzerinden stopaj ile vergi kesintisi yapılacağı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesinde ve Kurumlar Vergisi 15 ve 30. Maddelerinde detaylı olarak sıralanmıştır. Bu maddeler incelendiğinde dikkati çeken husus ödeme türlerine göre “farklı stopaj oranları” uygulanmasıdır. Kesinti yapılan kalemleri özetleyecek olursak:

  • Serbest meslek ödemeleri
  • Personele yapılan ücret ödemesi
  • Gider Pusulası
  • Kira ödemesi
  • Kar payları

Yani, madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere gelir vergisi ve kurumlar vergisi kesintileri için tek bir orandan söz etmek mümkün değildir. Bu konuyla ilgili bir diğer önemli nokta ise stopajın, ödemenin “brüt tutarı” üzerinden, kanunlarda belirtilen oranlara göre hesaplanmasıdır.

Paylaş!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir